Rejestracja czasu pracy

 

Systemu rejestracji czasu pracy to doskonałe narzędzie wspomagające zarządzanie firmą.
System może być wykorzystany w przedsiębiorstwie o dowolnym profilu działalności gospodarczej i obejmuje zagadnienia związane z ewidencją czasu pracy.
Poniżej przedstawiamy korzyści które wynikają z zastosowania systemu rejestracji czasu pracy.

  • Uzyskujemy możliwość obiektywnej kontroli czasu pracy w dowolnym okresie
  • Uzyskujemy samo dyscyplinowanie się pracowników dzięki świadomości kontroli, ewidencji i bilansowania czasu pracy.
  • Możemy zwolnić z obowiązku prowadzenia ewidencji obecności i czasu pracy personel kierowniczy
  • Upraszczamy procedury wymagane przez kodeks pracy w wyniku ich odbiurokratyzowania i zautomatyzowania
  • Podnosimy prestiż firmy
  • W przypadku rozwoju firmy i zwiększenia zatrudnienia można rozbudować o dodatkowe punkty kontrolne i dowolną ilość kart
  • System można uzupełnić o kolejne narzędzia, które usprawniają działalność firmy wykorzystując karty z systemu RCP ( kontrola dostępu do pomieszczeń, identyfikacja użytkowników parkingu zakładowego) 
Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe strony internetowe
 
strony internetowe