Kontrola dostępu

 

Nowoczesne miejsce pracy wymaga coraz większego zabezpieczenia przed ingerencją osób niepowołanych. Postępująca informatyzacja stanowisk pracy i specjalizacja zadań sprawiają , że pracownicy posiadają dostęp do danych i wiedzy , która nie powinny pozostawać poza kontrolą. System Kontroli Dostępu to niezbędne narzędzie prawidłowego zarządzania firmą , sposób na oszczędności i zabezpieczenie na każdym poziomie ( od ochrony obiektu po ochronę najcenniejszych danych i informacji firmy). System kontroli dostępu nie tylko chroni pomieszczenia przed nie proszonymi gośćmi ,ale również dostarcza informacji o sposobie poruszania się poszczególnych osób na terenie firmy.

Zadaniem systemu kontroli dostępu jest niedopuszczenie do chronionych pomieszczeń osób nie mających odpowiednich uprawnień. Za pomocą sterownika systemu można bardzo łatwo i szybko zmienić lub odebrać danej osobie uprawnienia wstępu do określonych stref, czy pomieszczeń.
Dostęp do budynków, całych stref w tych budynkach, czy też konkretnych pomieszczeń kontroluje się tradycyjnie za pomocą zamków i kluczy. Rozwiązanie takie ma jednak wiele wad. System kontroli dostępu sterujący zamknięciami eliminuje większość z nich.

 

Kontrola dostępu zapewnia:

  • Rejestrację wejść i wyjść
  • Kontrolę czasu pracy
  • Identyfikację osób i ich dostępu do stref obiektu
  • Kontrolę strażników i.t.p.

  
Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe strony internetowe
 
strony internetowe