Systemy bezpieczeństwa

        Nowoczesne systemy alarmowe to zintegrowane urządzenia informujące nas o wszystkich czynnościach w naszym domu, mieszkaniu czy firmie.System alarmowy to zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu obiektu przed włamaniem, pożarem lub innym niebezpieczeństwem. W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych. Wzbudzenie czujnika powoduje włączenie systemu alarmowego oraz w sytuacji systemu podłączonego do stacji monitorowania interwencję grupy interwencyjnej. System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika.       

   Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo obiektu. Dodatkowym elementem systemu alarmu jest system antynapadowy w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego.

Istotną grupę wśród systemów alarmowych stanowią systemy alarmów przeciwpożarowych. Najczęściej oparte są one o optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania . W dużych obiektach często posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony P.POŻ, automatycznymi systemami gaśniczymi, systemami oddymiania. 
Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe strony internetowe
 
strony internetowe