FOTOWOLTANIKA

Instalacje fotowoltaiczne to systemy, które dzięki zastosowanym w nich ogniwach zamieniają pochłaniane światło bezpośrednio w energię elektryczną. Wytworzony w ten sposób prąd stały jest przekształcany i dostosowywany, przy pomocy przetwornic (inwerterów), na prąd zmienny, a następnie oddawany do sieci energetycznej budynku.  Wyprodukowana w ten sposób energia jest wykorzystywana na potrzeby własne lub odsprzedawana do operatora sieci energetycznej. W celu uzyskania największej efektywności instalacji moduły fotowoltaiczne powinny być zamontowane w kierunku południowego azymutu przy optymalnym kącie nachylenia.

Usługi świadczone na obszarze całego województwa podkarpackiego opierają się o przedstawicielstwa w miastach: Jasło, Krosno, Sanok, Brzozów.

Firma opiera się w 100% o kapitał polski.

Jesteś naszym 1 gościem


 
Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe strony internetowe
 
strony internetowe